Bitumenbehandeling fundering

Bij deze verzoeken wij u om prijs te geven voor onderstaande werken tegen 5 maart 2010.

Plaatsbezoek inclusief toegang tot kruipruimte kan ten alle tijden. Er is van buitenaf toegang tot de kruipruimte (luik in oprit naast de woning). Gelieve wel minimaal 1 dag vooraf te verwittigen zodat we de buren op de hoogte kunnen brengen. Dit is echter niet nodig tijdens de schoolvakantie van 15 tot 21 februari aangezien er dan toch altijd iemand thuis is.

Voor eventuele andere info kan u steeds contact opnemen met mezelf, Peter Gubbi tel.

1. Plaatsbepaling

Kapoenenweg 24

2800 Mechelen

Peter Gubbi

tel

2. Omschrijving van het probleem

Het huis is 50j oud en voorzien van een kruipkelder.

Er is vocht en schimmelvorming vastgesteld op de binnenmuur tussen WC en badkamer. Bij onderzoek is vastgesteld dat in de kruipkelder onder de badkamer continue een waterplas staat over quasi de ganse oppervlakte.

Er is ook vastgesteld dat er water binnenloopt door de funderingsmuur van de voorgevel naast een oude, niet meer in dienst zijnde, stenen rioolbuis.

Er is een sterk vermoeden dat dit water afkomstig is vanuit de stenen septische put die zich op korte afstand van de voorgevel bevindt. Aan deze lek en in de waterplas is biologische activiteit vastgesteld (= kleine zwemmertjes).

3. Uit te voeren werken

De uit te voeren werken kunnen kort samengevat worden als:

- By-pass septische put + siphon + ruimen septische put

- Waterdicht maken van de fundering van de voorgevel

Deze werken worden verder in detail beschreven.

Merk op dat de aannemers aangemoedigd worden om alternatieven voor te stellen.

3.1. Bypass septische put

De bestaande kunststof afvoerbuis die nu van het huis naar de septische put gaat dient rechtstreeks aangesloten te worden op het straat rioolstelsel.

Hiervoor dient het nodige graafwerk uitgevoerd te worden. Klinkers en planten die tijdelijk verwijderd worden moeten nadien terug geplaatst worden.

De inlaat en overloop van de septische put dient afgedicht te worden.

In de kruipkelder dient een zo groot mogelijke siphon aangelegd te worden in de hoofd afvoerbuis. Deze moet uitgevoerd worden met 45° bochten.

Onderkant siphon moet quasi gelijk komen met bodem kruipruimte.

Voor en achter de siphon moet een 45° T met schroefdeksel geplaatst worden.

Septische put dient geruimd te worden.

3.2. Waterdicht maken van de fundering van de voorgevel

De fundering van de voorgevel (8m breedte) dient behandeld te worden om water indringing van buiten naar de kruipruimte te voorkomen. Hiervoor zijn de volgende werken noodzakelijk:

- Verwijdering van de tegels van het wandelpad aan de voorgevel.

- Opgraven van de voorgevel funderingsmuur.

Merk op dat de aannemer dient te bepalen over welke lengte de fundering gelijktijdig opengelegd kan worden zonder de stabiliteit van het gebouw in gevaar te brengen.

- Verwijderen van de uit dienst zijnde stenen rioolbuis thv de funderingsmuur.

- Opborstelen van de funderingsmuur en verwijdering van zand en eventueel losse cement en/of voegsel en zo nodig herstellen.

Speciale aandacht voor de plaats van het lek.

- Cementbezetting van de fundering (enkel aan buitenzijde; niet aan kruipkelder zijde)

- Aanbrengen van 2 lagen bitumen op de funderingsmuur en over een lengte van 40cm op alle nutsvoorzieningen die door de funderingsmuur gaan (riool afvoerbuis, waterleiding, elektriciteitskabel en eventuele andere)

- Terug plaatsen van de opgegraven grond.

- Terugplaatsen van de tegels op een chape bed.

4. Uitvoeringsperiode

De werken dienen afgewerkt te zijn tegen uiterlijk vrijdag 2 juli.

De werken dienen aaneensluitend en op zo kort mogelijke termijn uitgevoerd te worden.

Startdatum van de werken mag door aannemer vrij bepaald worden maar dient minimaal 14 dagen vooraf meegedeeld te worden.

5. Verantwoordelijkheden

Bouwheer stelt water (= 1 kraantje in achtertuin) en elektriciteit (1 stopcontact 230V 16A in kruipkelder) ter beschikking.

Aannemer is verantwoordelijk voor al de rest zoals bvb:

- hulpmaterialen

- afvoer en verwerking van afval

- aanvraag en bekomen van vergunningen indien van toepassing (bvb parkeerverbod)

- garanderen van stabiliteit

- etc

6. Offerte

De aannemer dient minimaal de volgende items bij de aanbieding te vermelden:

- Naam en registratienummer

- Benodigde uitvoeringstijd voor alle werken

- Dagplanning van de werken (= activiteiten per dag)

- Vermoedelijke uitvoeringsperiode

- Maximale lengte waarover de fundering gelijktijdig zal opengelegd worden.

- Samenstelling en laagdikte van de cementbezetting

- Technische fiche en uitvoeringmethode van de bitumen.


2 reacties Reageer op deze opdracht Geen prijsindicaties

Bg step 2

Ook gratis offertes en reacties ontvangen? Plaats vrijblijvend je opdracht

  • Reactie binnen 20 minuten!
  • Vakmannen in je buurt
  • Beoordeel het uitgevoerde werk

Deze opdracht is afgelopen


Wil je ook reageren? log in of registreer als vakman

Gelijkaardige opdrachten

Bekijk opdrachten in de rubriek Beton en chapewerken of bekijk alle opdrachten

Wil jij ook offertes en reacties van vakmannen krijgen voor je opdracht?

Plaats een opdracht

Plaats een opdracht